VAZ

BA3 - ABTOBA3, Russland

vazt-logo.gif (2516 Byte)

 

UAZlada-niva21214.jpg (22556 Byte)

UAZLadaNiva2131.jpg (10495 Byte)

UAZLadaNivaBAS21218_1.jpg (21225 Byte)

UAZLadaNivaBAS2123_1.jpg (8111 Byte)

UAZLadaNivaBAS2328_1.jpg (7568 Byte)

VAZ-2108834.JPG (18087 Byte)

 

home